Hus & Villabesiktningar

Vi besiktigar din bostad för din tygghet mot fel och skador


VÄLKOMMEN!

Sandström ByggKonsult AB erbjuder dig professionell besiktning och skadereglering. Vi hjälper privatpersoner, bostadsrättsföreningar, föräkringsbolag, fastighetsbolag och förvaltningsbolag med besiktning av hus, lägenheter, lokaler och fastigheter.


Privatperson

  • Besiktning av småhus, överlåtelsebesiktning SBR, för såväl köpare som säljare.
  • Besiktning av lägenhet i samband med köp av bostadsrättslägenhet.
  • Besiktning och skadeutredning vid problem med fukt & lukt

Försäkringsbolag

  • Besiktning, utredning och reglering av försäkringsskador i byggnader, ex.vatten, brand -och stormskador.
  • Besiktning och utredning av vibrationsskador, orsakade av till exempel sprängning.
Bostadsrättsförening och fastighetsbolag
  • Skadeförebyggande besiktning av bostadsrätts -och hyreslägenhetter för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.
 

null

  

Verksamhetsområde:

Vi utgår från Södertörn och är i första hand verksamma i Stockholms län. Vi är även verksamma i Södermanlands län, Västmanlands län samt Upplands län.