LÄGENHETSBESIKTNING


 

Bostadsrätten som skall säljas/överlåtas bör genomgå en besiktning av en godkänd besiktningsman på plats. Besiktningen kan beställas av både säljare och köpare.

En bostadsrättsbesiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset. Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum. Bostadsrättsföreningen har som regel ansvar för yttre delar som tak, fasader, fönster, gemensamhetsytor med mera.

Det blir allt vanligare att man vid en försäljning väljer att besiktiga även en bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare svarar man för det inre underhållet av sin bostadsrätt och som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det är viktigt att du undersöker bostadsrätten noga eftersom du inte kan få ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat om du undersökt bostadsrätten noga innan du köpte den. Som privatperson kan det vara svårt att upptäcka eventuella risker eller skador, därför rekommenderas att man anlitar en noggrann besiktningsman till hjälp.

Vid besiktningen kan uppgifter och omständigheter framkomma som kräver ytterligare kontroller av andra fackmän eller myndigheter som till exempel byggnadsnämnd. De lagar som styr bostadsrättsköp är köplagen och bostadsrättslagen.

Ett utlåtande i form av en skriftlig rapport upprättas med uppgifter om bostadsrättens skick. I rapporten framgår också de risker som eventuellt föreligger.

Våra erfarna besiktningsmän hjälper dig gärna med en besiktning som ett led i en tryggare bostadsaffär.