SÄLJARFÖRSÄKRING


 

Ett dolt fel (enligt Jordabalken kapitel 4:19), är ett fel som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning, och som man inte heller kan förvänta sig utifrån husets ålder, skick, pris och andra omständigheter. Fel som köparen borde ha kunnat upptäcka, eller förväntat sig, är således inte säljarens ansvar. Säljaren ansvarar dock för de garantier och utfästelser som denne ger. När du säljer din bostad har du ansvar för dessa fel i 10 år efter försäljningen.

 

Säljarförsäkring ( Dolda Fel Försäkring):

  • Försäkringen ger inom ramen för försäkringsvillkoren säljaren hjälp med att utreda, förhandla och ersätta köparen för eventuella dolda fel.
  • Försäkringsbeloppet är 750 000 kr. Istället för en självrisk så gäller försäkringen med en skaderegleringsgräns på 7 000 kr, vilket innebär att inga krav eller skador under 7 000 kr utreds eller regleras.
  • Försäkringen gäller för krav som köparen framställer mot den försäkrade inom tidsperioden från undertecknande av köpekontrakt till och med 10 år efter tillträdesdagen.
 

Förutsättningar för att ett fel ska klassas som dolt:

  • Att det inte upptäcktes, eller kunde ha upptäckts vid besiktningen, eller nämndes
    i besiktningsprotokollet som en riskkonstruktion
  • Att köparen inte med fog kunnat förvänta sig ett dylikt fel
    med tanke på t ex husets ålder och konstruktion
  • Att du som säljare inte kände till felet vid försäljningen